logotype
Valikko

Matkaehdot

Elämys Cruises Oy Matkaehdot sekä Lisä- ja erityisehdot

1.     Yleistä

Elämys Cruises myy ja välittää pelkkiä risteilyjä, sekä risteilymatkapaketteja, jotka kuuluvat matkapakettilain piiriin. Matkojen kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkojen erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen, matkojen erityisluonteesta johtuvien matkaohjelmaehtojen ja matkakohteiden erityisolojen vuoksi sovellamme yleisten matkapakettiehtojen kohdista 4.1.-4.3. sekä 7. poikkeavia peruutus-, muutos- ja luovutusehtoja; matkan peruutuksen, muutoksen tai luovutuksen syystä riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi peruuttaa, muuttaa tai luovuttaa toiselle henkilölle kuluitta. Elämys Cruises Oy on osa Elämys Groupia (Milargo Oy). Milargo Oy on suomessa rekisteröity matkanjärjestäjä, ja se on asettanut matkapaketeistaan vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Vakuus kattaa kaikki Elämys Cruisesin myymät matkapaketit (risteily+kuljetus/muu matkapalvelu).

2.     Sopimuksen syntyminen

Molempia osapuolia sitova sopimus syntyy, kun asiakas vastaanotettuaan ja tarkistettuaan varausvahvistuksen maksaa varausmaksun. Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitietonsa, kuten ne on kirjoitettu matkalla mukana olevan passin koneellisesti luettavassa osassa, kuvasivun alalaidassa (esim. JAEAESKELAEINEN YRJOE). Mahdollinen yhdysetunimi tai yhdyssukunimi tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan. Toisia etunimiä ei tarvita. Matkustajan tulee tarkistaa varausvahvistus ja virheistä tulee ilmoittaa viipymättä Elämys Cruisesille, muutoin vahvistuksen tiedot tulevat matkustajaa sitoviksi. Sopimuksen muutos tai siitä luopuminen tapahtuu aina kirjallisesti.

3.     Risteilymatkojen maksuehdot

Matkustaja maksaa varausmaksun Elämys Cruisesin varausvahvistuksessa ilmoitettuna eräpäivänä. Matka voidaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta, jos matkustaja ei ole maksanut varausmaksua sovitusti. Matkustaja maksaa loppumaksun Elämys Cruisesin varausvahvistuksessa ilmoitettuna eräpäivänä. Verkkopalvelumme kautta varatuista matkoista varausmaksu maksetaan varauksen yhteydessä.

4.     Laivavierailujen maksuehdot

Laivavierailulle ilmoittautuminen on sitova. Laivavierailu maksetaan heti varauksen yhteydessä. Peruutuskulut ovat heti varauksen vahvistamisen jälkeen 100 %. Laivavierailulle osallistujan nimeä ja muita tietoja ei ole mahdollista muuttaa enää sen jälkeen, kun laivavierailuun on alle kaksi viikkoa aikaa. Mikäli laivavierailulle osallistujan tiedot ovat virheelliset, voi varustamo evätä laivavierailulle osallistumisen.

5.     Matkan hinta ja hinnanmuutokset

Hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja. Elämys Cruises pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ennen sopimuksen syntymistä. Elämys Cruises varaa itselleen oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 9. mukaisesti.

 6.     Matkaa koskevat dokumentit

Elämys Cruises toimittaa matkaa koskevat dokumentit matkustajalle matkustajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään seitsemän päivää ennen matkalle lähtöä, ellei muuta sovita.

Matkustajan velvollisuus on tarkistaa, että dokumentit ovat sopimuksen mukaiset. Matkustajan tulee ottaa matkaa koskevat dokumentit mukaan matkalle.

7.     Matkustajan vastuu

Matkustajan tulee itse huolehtia, että hänellä on matkalle tarvittavat matkustusasiakirjat sekä viisumi ja rokotukset. Matkustajan tulee perehtyä risteilyvarustamon koronarokotus- ja testivaatimuksiin, ennen matkavarauksen vahvistamista. Kehotamme matkustajia ottamaan jo matkan varausvaiheessa matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus mm. peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Useilla risteilyvarustamoilla matkavakuutus on pakollinen ja vakuutuksen tulee kattaa myös mahdollisesta koronatartunnasta koituvat hoitokulut, karanteenikulut ja kotiinpaluukulut. Kehotamme matkustajaa tarkistamaan oman vakuutuksensa peruutusturvakohdan sekä matkavakuutuksen muut mahdolliset korvausrajoitukset.

8.     Risteilyaikataulu ja mahdolliset reittimuutokset

Ennakkoon ilmoitettu risteilyaikataulu sekä risteilyreitti voi muuttua ennen matkaa ja matkan aikana. Reittimuutoksien osalta Elämys Cruises ja risteilyvarustamo eivät ole korvausvelvollisia matkustajalle. Matkustaja on velvollinen huolehtimaan, että Elämys Cruisesilla on käytettävissään hänen ajantasainen matkapuhelinnumeronsa mahdollisten muutosten ilmoittamiseksi. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, vastaa matkustaja itse muuttuneiden tietojen aiheuttamasta vahingosta ja mahdollisesti niistä syntyvistä kuluista.

9.     Matkustajan oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta

9.1.  Matkapakettiyhdistelmät

Reittilentopohjaisten ryhmämatkojen erityisluonteen vuoksi Elämys Cruises soveltaa kyseisiin matkoihin yleisten matkapakettiehtojen kohdista 4.1.-4.3. poikkeavia peruutusehtoja. Peruutusehdot- ja kulut ilmoitetaan matkaohjelman yhteydessä, jonka asiakas saa varausvahvistuksen mukana. Peruutuskulut ilmoitetaan myös nettisivuilla ko. matkan tiedoissa.

Reittilentopohjaisilla omatoimimatkoilla peruutusehdot ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Peruutuskulut ovat yleensä lentolippujen kirjoittamisen jälkeen vähintään 95 % matkan hinnasta.

Elämys Cruisesin oman tuotannon ryhmämatkojen toimistokulut ovat 150 €/hlö.

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Elämys Cruises saa tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee tehdä Elämys Cruisesin aukioloaikana arkisin klo 9.00–17.00 sähköpostitse.

9.2.  Risteilyt ja muut matkapalvelut, jotka eivät ole matkapaketteja

Matkojen erityisluonteen vuoksi Elämys Cruisesilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, risteily, majoituspalvelut ja muut matkajärjestelyt).

Elämys Cruises soveltaa alla mainittuja varustamokohtaisia peruutus- ja muutoskuluja matkustajan peruuttaessa matkansa tai muuttaessa varauksensa lähtöpäivää, risteilyalusta, hyttikategoriaa tai matkan pituutta. Varustamokohtaisten peruutus- ja muutoskulujen lisäksi Elämys Cruises perii peruutuksesta tai varustamon määrittelemästä peruutukseen verrattavasta muutoksesta 25 € toimistokulun per matkustaja. Silloin kun matkavaraukseen sisältyy erillisenä palveluna risteilyn lisäksi kuljetus reitti- tai tilauslennolla, juna-, bussi-, tai laivakuljetus tai joku muu erityisjärjestely, noudatetaan niiden peruutuksessa alla mainittujen risteilyn peruutuskulujen lisäksi näiden palveluntarjoajien omia peruutusehtoja ja peruutuskuluja. Huomaa, että lentoyhtiön veloittamat kulut reittilentojen muutoksesta, peruuttamisesta, lentolipun nimenmuutoksesta tai korjauksesta voivat olla Yleisten matkapakettiehtojen peruutuskuluja merkittävästi korkeampia, esimerkiksi koko lentolipun osuus. Matkojen erityisluonteen vuoksi nimenmuutokset ovat mahdollisia vain rajoitetusti. Nimenmuutoksesta ja siitä aiheutuvista kuluista on sovittava tapauskohtaisesti Elämys Cruisesin kanssa. Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Elämys Cruises saa tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee tehdä Elämys Cruisesin aukioloaikana arkisin klo 9.00–17.00 sähköpostitse ja sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita sana "peruutus". Mikäli kyseessä on lähilähtö (risteilyn lähtöön alle 5 vrk) ja peruutus tapahtuu Elämys Cruisesin aukioloaikojen ulkopuolella, tulee peruutuksesta ilmoittaa myös suoraan varustamolle.

10.  Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

Elämys Cruisesin myynnissä olevien ryhmämatkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on yleisten matkapakettiehtojen kohdan 10.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan yleisten matkapakettiehtojen kohdan 10.1. mukaisesti.

Jos peruutuksen syy on matkapakettilain kohdassa 5.1.(b) mainittu ylivoimainen este, Elämys Cruises palauttaa matkustajalle palveluntuottajilta mahdollisesti saamansa takaisinmaksujen lisäksi oman liikevoittonsa osuuden vähennettynä 25 €/hlö toimistokuluilla. Takaisinmaksu suoritetaan mahdollisimman pian mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun palveluntuottajan takaisinmaksu on suoritettu Elämys Cruisesille. Peruutuksen tai muutoksen syystä riippumatta

11.  Ikärajat risteilyillä

Lasten tulee olla vähintään 6 kuukauden ikäisiä risteilyn lähtöpäivänä. Joillakin pidemmillä risteilyreiteillä, kuten Atlantin ylityksillä ja risteilyillä, joilla on vähintään 3 peräjälkeistä meripäivää, lapsen tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen risteilyn lähtöpäivänä. Alle 18-vuotiaat eivät voi matkustaa risteilyllä tai olla omassa hytissä, ellei samassa hytissä majoitu vanhemmat/huoltajat tai joku muu 18-vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaan hytin tulee olla täysi-ikäisen vanhemman tai valvojan hytin vieressä tai sitä suoraan vastapäätä. Antarktiksen risteilyillä ja joillakin muilla Eplorer -tyyppisillä risteilyillä matkustajien alaikäraja on 5 vuotta.

Alaikäinen, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta risteilyn alkaessa, saa tulla laivalle vain toisen vanhempansa tai huoltajansa kanssa. Jos alle 18-vuotias matkustaa huoltajien kanssa, joilla on eri sukunimi kuin lapsella, matkalle on otettava mukaan lapsen virkatodistus englanniksi. Alle 18-vuotias voi myös matkustaa suuremman ryhmän mukana, jossa ainakin yksi henkilö on täyttänyt 21 vuotta ja on alaikäisen matkustajan vanhemman tai huoltajan valtuuttama ja asuu tämän kanssa samassa hytissä. Valtuutus tulee esittää kirjallisena ja allekirjoituksella vahvistettuna, lisäksi mukana tulee olla myös valokopio valtuutuksen allekirjoittaneen huoltajan passista. Jollei kirjallista vahvistusta voida esittää, alaikäisen ei sallita nousta laivaan tai osallistua risteilylle.

Huom! Pohjois-Amerikasta lähtevillä risteilyillä ikäraja omalle hytille on 21-vuotta! (esim. useimmat Karibian risteilyt).

Varustamo tai Elämys Cruises ei ota vastuuta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kuluista tai korvaa matkan hintaa alaikäiselle, matkan maksaneelle henkilölle tai henkilölle, jonka oli tarkoitus matkustaa alaikäisen kanssa, jos peruutus johtuu puutteellisesta valtuutusasiakirjasta.

Avioituneet parit voivat ottaa hytin, jos he ovat vähintään 18-vuotiaita. Heidän tulee esittää vihkitodistus varausta tehdessään sekä sataman lähtöselvityksessä. Laivalla on oleskelualueita, joissa on ikäraja. Täydellinen selvitys oleskelutilojen ikärajoista löytyy laivan päiväohjelmasta.

12.  Passi- ja viisumivaatimukset

Varmista aina etukäteen, mitä passi- ja viisumivaatimuksia vierailukohteissa on. Voit olla suoraan yhteydessä ko. maan suurlähetystöön tai edustustoon. Kaikilla matkustajilla tulee olla voimassa oleva passi riippumatta millä risteilyllä matkustetaan. Huom! Passin tulee olla voimassa ainakin kuusi (6) kuukautta matkan päättymisen jälkeen.

Risteilyillä, jotka alkavat, päättyvät tai vierailevat Yhdysvalloissa tulee matkustajilla olla voimassa oleva ESTA matkustuslupa. Matkustajan tulee tehdä ESTA-hyväksyntä Internetin kautta viimeistään 72 tuntia ennen matkaansa. 8.9.2010 alkaen ESTA-hyväksyntä on maksullinen. Maksun suuruus on USD 14 ja se peritään luottokorttimaksuna hakemuksen yhteydessä. ESTA-hyväksyminen on voimassa kaksi vuotta tai lyhemmän ajan, mikäli passi vanhenee ennen sitä tai passin tiedot muuttuvat. ESTA-hyväksynnän puuttuessa voidaan matkustajilta evätä pääsy koneeseen. ESTA hakemuksen voi tehdä oheisen linkin kautta.

13.  Reklamaatiot ja määräajat

Jos koet, että et ole saanut sopimuksen mukaista palvelua, tulee sinun ilmoittaa siitä välittömästi. Ilmoita mahdollisista puutteista ja virheistä laivan henkilökunnalle. Voit menettää reklamaatio-oikeuden, jos puutteista ei ilmoiteta laivalla risteilyn aikana. Reklamaatio toimitetaan Elämys Cruisesille aina kirjallisessa muodossa viimeistään kuukausi matkan päättymisen jälkeen. Elämys Cruises käsittelee reklamaation ja vastaa kirjallisesti 2 kuukauden kuluessa. Reklamaation tulee olla yhden tai useamman matkalle osallistuneen allekirjoittama.

14.  Varustamokohtaiset varaus- ja maksuehdot sekä peruutus- ja muutoskulut

14.1.   Royal Caribbean International ja Celebrity Cruises

Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Royal Caribbean International ja Celebrity Cruises -risteilyillä varausmaksu on 100 €/hlö. Loppumaksu on suoritettava 45 vrk ennen matkan alkua. Joulun, vuodenvaihteen ja muiden juhlapyhien ylittävillä risteilyillä sovelletaan poikkeavia maksuehtoja. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Elämys Cruisesilla on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Peruutuskulut

Jos matka peruutetaan viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 EUR/hlö. - Jos matka peruutetaan 29-15 vrk ennen matkan alkua, peritään varausmaksu 100 EUR/hlö. - Jos matka peruutetaan 14-2 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 2 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 100%.

Muutokset varaukseen

Yli 42 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa risteilyn lähtöpäivää, varustamon laivaa, hyttiluokkaa tai risteilyn kestoa maksamalla muutoskulun 30 €/hlö, Elämys Cruisesin palvelumaksun 25 €/muutos sekä mahdolliset risteilyn hintaan liittyvät hinnan korotukset. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. Nimitietoja voi rajoitetusti muuttaa vielä 4 vrk ennen lähtöä. Muutoskulu on 30 €/hlö sekä Elämys Cruisesin palvelumaksu 25 €/muutos.

Sopimuskumppani: RCL Cruises LTD Norway, Postboks 114 Lilleaker, Mustadsvei 1, 0216 Oslo, Norge

14.2.   MSC Cruises

Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. MSC Cruisesin risteilyillä varausmaksu on 20 % risteilymatkan hinnasta (vähintään 100 €/hlö). Loppumaksu on suoritettava 65 vrk ennen matkan alkua. Jos matka on kestoltaan vähintään 15 yötä, loppumaksu on suoritettava jo 95 vrk ennen matkan alkua. Yacht Club-matkustusluokassa sekä maailman ympäri -risteilyillä loppumaksu maksetaan 130 päivää ennen risteilyä. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Elämys Cruisesilla on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Peruutuskulut

Risteilyt kestoltaan 0–14 vrk: Jos matka peruutetaan viimeistään 65 vrk ennen matkan alkua, peritään 20 % matkan hinnasta mutta vähintään 50 EUR/hlö. - Jos matka peruutetaan 64–31 vrk ennen matkan alkua, peritään 25 % matkan hinnasta. - Jos matka peruutetaan 30–23 vrk ennen matkan alkua, peritään 40 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 22–16 vrk ennen matkan alkua, peritään 60 % risteilyn hinnasta. – Jos matka peruutetaan 15–7 vrk ennen matkan alkua, peritään 80 % matkan hinnasta. – Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 100 %.

Risteilyt kestoltaan vähintään 15 vrk: Jos matka peruutetaan viimeistään 95 vrk ennen matkan alkua, peritään 15 % matkan hinnasta mutta vähintään 50 EUR/hlö. - Jos matka peruutetaan 94–61 vrk ennen matkan alkua, peritään 25 % matkan hinnasta. - Jos matka peruutetaan 60–53 vrk ennen matkan alkua, peritään 40 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 52–36 vrk ennen matkan alkua, peritään 60 % risteilyn hinnasta. – Jos matka peruutetaan 35–16 vrk ennen matkan alkua, peritään 80 % matkan hinnasta. – Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 16 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 100 %.

Yacht Club matkustusluokassa riippumatta risteilyn kestosta: Jos matka peruutetaan viimeistään 125 vrk ennen matkan alkua, peritään 15 % matkan hinnasta. - Jos matka peruutetaan 124–92 vrk ennen matkan alkua, peritään 25 % matkan hinnasta. - Jos matka peruutetaan 91–62 vrk ennen matkan alkua, peritään 40 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 61–32 vrk ennen matkan alkua, peritään 60 % risteilyn hinnasta. – Jos matka peruutetaan 31–16 vrk ennen matkan alkua, peritään 80 % matkan hinnasta. – Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 16 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 100 %.

Maailman ympäri -risteilyillä sovelletaan poikkeavia peruutusehtoja.

Muutokset varaukseen

15 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa risteilyn lähtöpäivää maksamalla muutoskulun. Uuden risteilyn tulee sijoittua samalle alueelle kuin alkuperäinen risteily. Uuden lähtöpäivän tulee olla alkuperäisen lähtöpäivän jälkeen ja vuoden sisällä alkuperäisestä lähtöpäivästä. Jos lähtöselvitystä ei ole tehty, on muutoskulut 50 €/hlö. Jos lähtöselvitys on tehty, on muutoskulut 50 €/hlö + 20€/hytti uusista risteilylipuista. Varustamon muutoskulujen lisäksi Elämys Cruises perii palvelumaksun 25 €/muutos sekä mahdolliset risteilyn hintaan liittyvät hinnankorotukset. Jos uusi risteily on edullisempi, ei erotusta korvata asiakkaalle. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

Huomiottehan, että jos muutettu risteily halutaan peruuttaa, noudatetaan alkuperäisen risteilyvarauksen peruutusehtoja ja -aikataulua.

Sopimuskumppani: MSC Cruises S.A., Chemin Rieu, 12-14, 1208 Geneva (Switzerland)

14.3.   Norwegian Cruise Line

Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Norwegian Cruise Linen risteilyillä varausmaksu on 20 % risteilyn hinnasta. Loppumaksu on suoritettava 45 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Elämys Cruisesilla on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Peruutuskulut

Jos matka peruutetaan viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua, peritään varausmaksu 20 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 44–32 vrk ennen matkan alkua, peritään 35 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 31–17 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % risteilyn hinnasta. Jos matka peruutetaan 16–9 vrk ennen matkan alkua, peritään 75 % risteilyn hinnasta - Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 9 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 95 %.

Muutokset varaukseen

Yli 45 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa risteilyn lähtöpäivää, varustamon laivaa, hyttiluokkaa tai risteilyn kestoa maksamalla varustamon muutoskulun 50 €/hlö, Elämys Cruisesin palvelumaksun 25 €/muutos sekä mahdolliset risteilyn hintaan liittyvät hinnan korotukset. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. Matkustajien nimitietoja voi rajoitetusti muuttaa vielä 7 vrk ennen lähtöä. Muutoskulu on 50 €/hlö sekä Elämys Cruisesin palvelumaksu 25 €/muutos.

Sopimuskumppani: NCL Corporation Ltd, Wiesbaden Office, Continental Europe Branch, Kreuzberge Ring 68 D- 65205 Wiesbaden, Germany

14.4.   Princess Cruises

Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Princess Cruisesin risteilyillä varausmaksu on 30 % risteilyn hinnasta. Loppumaksu on suoritettava 45 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Elämys Cruisesilla on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Peruutuskulut

Jos matka peruutetaan viimeistään 65 vrk ennen matkan alkua, peritään 20 % risteilyn hinnasta mutta vähintään 100 €/hlö. - Jos matka peruutetaan 64–46 vrk ennen matkan alkua, peritään 30 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 45–17 vrk ennen matkan alkua, peritään 60 % risteilyn hinnasta. Jos matka peruutetaan 16–9 vrk ennen matkan alkua, peritään 80 % risteilyn hinnasta - Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 9 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 95 %.

Jos asiakas on varannut risteilynsä ”Princess Deal” hintakoodilla ja haluaa perua matkansa viimeistään 49 vrk ennen matkan alkua, peritään 30 % risteilyn hinnasta mutta vähintään 100 €/hlö. Jos matka peruutetaan 45–17 vrk ennen matkan alkua, peritään 60 % risteilyn hinnasta. Jos matka peruutetaan 16–9 vrk ennen matkan alkua, peritään 80 % risteilyn hinnasta - Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 9 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 95 %.

Muutokset varaukseen

Kaikki muutokset ja muutoskulut tarkistetaan aina erikseen varustamolta tapauskohtaisesti. ”Princess Deal” -hintakoodilla tehdyissä varauksissa ei ole muutosmahdollisuutta.

Sopimuskumppani: Inter-Connect GmbH, Arnulfstraße 31, 80636 München, Germany

14.5.   Hurtigruten

Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Hurtigrutenin risteilyillä varausmaksu on 20 % risteilyn hinnasta. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 95 päivää ennen matkan alkua. Jos kyseessä on Hurtigrutenin Expedition-risteily (esim. Etelämanner tai Huippuvuoret), loppumaksu on suoritettava myös 95 päivää ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Elämys Cruisesilla on oikeus peruuttaa matkavaraus

Peruutuskulut

Norjan rannikkoristeilyt sekä Expedition risteilyt: Jos matka peruutetaan viimeistään 95 vrk ennen matkan alkua, peritään 20 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 94–65 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % risteilyn hinnasta. - Jos matka peruutetaan 64–32 vrk ennen matkan alkua, peritään 75 % risteilyn hinnasta. Jos matka peruutetaan alle 32 vrk ennen matkan alkua, peritään 100 % risteilyn hinnasta.

Muutokset varaukseen

Ennen matkan alkua asiakas voi saatavuuden mukaan tapauskohtaisesti muuttaa risteilyn lähtöpäivää, varustamon laivaa, hyttiluokkaa tai risteilyn kestoa maksamalla varustamon muutoskulun 500NOK (noin 50€) /hlö, Elämys Cruisesin palvelumaksun 25 €/muutos sekä mahdolliset risteilyn hintaan liittyvät hinnan korotukset. Matkustajien nimitietoja voi rajoitetusti muuttaa vielä 7 vrk ennen lähtöä.

Sopimuskumppani: Hurtigruten AS, Haakon VII s gt. 6, Postboks 1985, 0125 Oslo, N-Norway

14.6.   Azamara

Maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on matkan tilattuaan maksanut varausmaksun. Azamaran risteilyillä varausmaksu on 500 €/hlö. Loppumaksu on suoritettava 100 vrk ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan loppumaksun viimeisen maksupäivän jälkeen, koko matkan hinta on maksettava matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, Elämys Cruisesilla on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Peruutuskulut

Jos matka peruutetaan viimeistään 121 vrk ennen matkan alkua, peritään 75 €/hlö. - . Jos makta peruutetaan 120-91 vrk ennen matkan alkua, peritään 25% risteilyn hinnasta. Jos matka peruutetaan 90–61 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % risteilyn hinnasta. Jos matka peruutetaan 61–32 vrk ennen matkan alkua, peritään 75 % risteilyn hinnasta - Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 32 vrk ennen matkan alkua on peruutuskulut 100 %.

Muutokset varaukseen

Yli 90 vrk ennen matkan alkua asiakas voi muuttaa risteilyn lähtöpäivää, varustamon laivaa, hyttiluokkaa tai risteilyn kestoa maksamalla varustamon muutoskulun 30 €/hlö, Elämys Cruisesin palvelumaksun 25 €/muutos sekä mahdolliset risteilyn hintaan liittyvät hinnan korotukset. Myöhemmin tapahtuvia muutoksia käsitellään matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

Sopimuskumppani: RCL Cruises LTD Norway, Postboks 114 Lilleaker, Mustadsvei 1, 0216 Oslo, Norge

15. Luottokorttimaksujen käsittelykulut

Visa, Mastercard - ei lisämaksua

American Express - 3% käsittelykulu maksun suuruuden mukaan

16.  Välittävä matkatoimisto Elämys Cruises Oy

Elämys Cruises Oy (Y-Tunnus 3128346-1) Hämeentie 31, 00500 Helsinki, Finland

17. Vastuullinen matkanjärjestäjä Elämys Group, Milargo Oy

Rekisterinumero  3949/00/Mj

e-mail myynti@elamyscruises.com  puh. 09 2510 2020