Asiakasrekisteriseloste

Elämys Cruisesin asiakasrekisteri

1.      Rekisterinpitäjä

Elämys Cruises Oy Ltd
Hämeentie 31
00500 HELSINKI
puh. 030 621 9420 

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Sirén
puh. 030 621 9420
sähköposti: etunimi.sukunimi@elamysgroup.com

3.      Rekisterin nimi

Elämys Cruises asiakasrekisteri

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään matkavarauksen tekemiseen, matkapalveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskuttamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon kuten tiedottamiseen ja palautteen keräämiseen.

5.      Rekisterin tietosisältö

Sähköiseen asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot:

Yritysasiakkailla yrityksen nimi ja osasto

Etunimi, Sukunimi, Lähiosoite, Postiosoite, Maa, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Varattuun matkaan liittyvät tiedot, Syntymäaika, Passin numero. 

Matkustajien täyttämät asiakaspalautelomakkeet muodostavat asiakasrekisterin alirekisterin.  Paperimuotoisia lomakkeita säilytetään lukitussa paikassa rajallinen aika, kunnes palautteet on saatu tallennettua, minkä jälkeen ne hävitetään tietoturvallisesti. Palautteiden tallentamisen jälkeen vastauksia ei voi yhdistää henkilöihin. Lomakkeissa annettuja henkilötietoja ei tallenneta sähköisiin rekistereihin. Lomakkeessa kysytyt tiedot ovat:

Nimi, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Puhelin, Sähköpostiosoite, Syntymävuosi, Matkakohde, Matka-ajankohta, Varustamo, Lentoyhtiö.

 6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa Elämys Cruisesille tiedot matkavarauksen yhteydessä. Tiedot kerätään sähköisesti yrityksen verkkosivuilla tai asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa.

7.      Tietojen luovutukset

Elämys Cruises luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja matkatuotantoon liittyville yhteistyökumppaneille kuten lento- ja laivayhtiöille, hotelleille ja viranomaisille. Elämys Cruises edellyttää sekä kotimaisilta että ulkomaalaisilta kumppaneiltaan sitoutumista EU tietosuoja-asetuksen mukaisiin toimintatapoihin.

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kun matkakohde on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, tai kyseessä on risteilyvarustamo, jolla ei ole toimistoa ETA-alueella, Elämys Cruises lähettää matkustajien tietoja myös ETA-alueen ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Tietoja lähetetään vain siinä laajuudessa, joka on matkan järjestämisen kannalta välttämätöntä.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat sähköisessä rekisterissä.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Elämys Cruisesin henkilökunnalla.

Rekisteriin kirjautuminen vaatii käyttäjäkohtaisen tunnuksen ja salasanan.

Rekisterin järjestelmätoimittajan kanssa on tehty tietosuoja- ja salassapitosopimus.

Paperimuotoisia asiakaspalautelomakkeita säilytetään lukitussa paikassa.

10.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka Elämys Cruises on hänestä kerännyt ja tallentanut. Asiakas voi pyytää jäljennöksen tiedoistaan ottamalla yhteyden rekisterin yhteyshenkilöön. Tietojen pyytäjän tulee käydä todistamassa henkilöllisyytensä Elämys Cruisesin toimistolla ennen tietojen luovuttamista.

11.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Elämys Cruisesia muuttamaan hänen henkilötietojaan tai poistamaan niitä. Rekisteröity voi myös pyytää Elämys Cruisesia poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot rekistereistään.

12.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtoa Elämys Cruisesista toiseen järjestelmään koneluettavassa muodossa. Tällöin Elämys Cruises toimittaa henkilötiedot määrämuotoisessa Microsoft Excel –tiedostossa, josta ne voidaan koneellisesti lukea toiseen järjestelmään.